Кредитни карти

Реклама
Търсене

Дебитни карти

СИБАНК АД Ви предлага международна дебитна карта, при изключително изгодни условия- безплатно издаване;да получавате Вашата заплата или други плащания по картовата си сметка;възможност за ползване на овърдрафт;SMS известие за всяка транзакция;Автоматично плащане на битови сметки – всеки месец може автоматично да заплащате битови сметки към повече от 40 търговци, в това число сметки за ток, вода, парно, телефони и др. – за повече информация, моля проверете тук.Да плащате стоки, услуги, данъци и режийни разходи в ИНТЕРНЕТ чрез системата ePay.bg. Месечно извлечение на адрес за кореспонденция;Изгодна лихва по картова сметка;Безплатна застраховка “ЗЛОПОЛУКА” със ЗПАД ДЗИ с покритие 1’000 лв за всеки картодържателПредложената карта с чип осигурява по-високо ниво на сигурност при транзакции. Картите с чип изискват въвеждане на ПИН на АТМ и на ПОС терминал. В случай, че терминалното устройство все няма технологична възможност да прочете данните от чипа, да бъде прочетена магнитната лента. Дебитна картаMaestro Ви предоставя следните удобства: Да теглите пари 24 часа в денонощието на банкомати в България и чужбина с логото на Maestro. Да теглите пари от гише на банка. Да плащате стоки и услуги чрез всички ПОС терминални устройства, маркирани със знака на Maestro навсякъде в страната и чужбина. Да прехвърляте средства от картовата си сметка по спестовен влог и обратно на банкомат в страната. Да проверите авоарите по картовата си сметка от банкомат или чрез SMS съобщение до определен номер.

СИБАНКwww.cibank.bg »

DSK ISIC е комбинация, съчетаваща най-доброто от 3 карти в едно: дебитна карта VISA Electron на Банка ДСК студентска идентификационна карта ISIC студентска карта за намаления на БДЖ Колко ще ми струва? Вместо да платите 10 лв. за ISIC карта и 1 лв. за карта на БДЖ Вие можете да си издадете DSK-ISIC само срещу 5 лв. Вашите предимства: Получавате достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банкови салони Теглите пари от банкомати на Банка ДСК без такса, както и ползвате преференциални такси в сравнение със стандартна Visa Electron на Банка ДСК Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Visa cash back Получавате над 200 000 намаления и преференции в световен мащаб в областта на културата, при пътуване, получаване на информация, покупка на стоки и услуги Можете да се възползвате от 24 часова безплатна телефонна линия за спешна правна и медицинска помощ при пътуване По картата може да бъде отпуснат кредит-овърдрафт, също така можете да ползвате специалните кредити за студенти на Банка ДСК.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Видове карти: основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната. допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярят е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Maestro могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години. И още допълнителни възможности: да заплащате месечните си сметки за ток, парно, вода, телефон чрез epay.bg и услугата "ePayVoice"; да следите движението на парите в картата си чрез услугата "SMS за авторизация на плащания"; да Ви бъде отпуснат потребителски кредит, под формата на овърдрафт в размер на 5 Ваши нетни работни заплати; да получите допълнителни спестявания - неизползваните средства по Вашата картова разплащателна сметка се олихвяват с 3% годишна лихва; да получавате преводи по картовата си сметка от други банки в страната и чужбина; да нареждате периодични плащания от картовата си сметка.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

С Visa Electron дебитна карта Вие получавате: Сигурност Максимална защита на плащанията чрез чип и ПИН; SMS нотификация Удобство Използвайте я в над 160 държави, в повече от 12 милиона търговски обекта и 1 милион банкомата; Пазарувайте сигурно в Интернет; Плащайте сигурно сметки и услуги чрез ePay.bg или на банкомат чрез B-Pay в България. Изгода Безплатно издаване и преиздаване; Безплатно теглене на пари от банкомат на Банката и в чужбина от банкомати на Групата; Без такса при плащане на стоки и услуги в търговски обекти на POS терминал в страната и в чужбина

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Токуда Банк АД предлага на своите клиенти, притежаващи дебитни карти, възможността да ползват по-големи суми от наличностите по картовите си разплащателни сметки. Ако желаете да ползвате овърдрафт по картовата си разплащателна сметка, следва да представите в Токуда Банк АД допълнителни документи и да сключите договор за ползване на овърдрафт по дебитна картова сметка за физически лица. Овърдрафтът по картова сметка е вид кредит, който Ви дава възможност да теглите и извършвате плащания от картовата си разплащателна сметка, не само до действителния кредитен остатък от собствени средства, но и до определен размер, предварително договорен с Банката. Сумата, с която превишите разполагаемото салдо, се възстановява текущо за сметка на всички постъпления по картовата Ви сметка. С мрежата от банкомати (АТМ) и терминални устройства (ПОС) по всяко време Вие получавате достъп до средствата си. Овърдрафт, обезпечен с парични средства Ако нямате открита при Токуда Банк АД картова разплащателна сметка, е нужно да попълните искане за откриване на разплащателна сметка.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

С виртуалната карта можете да пазарувате свободно в глобалната мрежа, на всички сайтове, обозначени с логото на VISA. Можете да регистрирате картата в PayPal, да пазарувате, да залагате и да се забавлявате в сайтове като www.ebay.com, www.laredoute.fr, www.sportingbet.com, www.bet356.com, www.sportsdirect.com и много други. Виртуалната карта има само номер и няма физически носител. Тя е предплатена карта с логото на VISA, с която ползвате толкова пари, колкото внесете. При закупуване на карта, я захранвате с каквато сума пожелаете от 20 до 2000 лв. Изключителна защита при плащания в интернет. Можете да зареждате картата си непосредствено преди всяка отделна покупка само с необходимата сума. По този начин допълнително сами защитавате картата си, а за всяка Ваша покупка получавате и безплатен SMS с информация за транзакцията. Имате карта само след 15 минути от нейната поръчка! За първи път можете да имате карта VISA само 15 минути след поръчката й! Възползвайте се в момента, в който пожелаете да направите Вашите online покупки. Без месечни такси за картата.Можете да вземете Вашата виртуална карта в Интернет, докато седите пред компютъра си от дома или офиса. Получавате данните за картата си online, като я захраните от друга Ваша карта след регистрация на сайта. Ако желаете да захраните в брой виртуалната карта, посещавате избран клон на ЦКБ АД или офис на Easypay. Веднага получавате първата част от номера на картата си в офиса, а останалата част от него и секюрити кода с SMS до мобилния Ви телефон. По този начин данните за картата са разделени и само Вие ще разполагате с пълната информация за нея.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

V PAY е международна дебитна карта, която осигурява още по-голяма безопасност и сигурност на Вашите плащания, гарантирани от новия международен стандарт за безопасност на платежните карти – технологията "чип и ПИН”, който се въвежда в цяла Европа.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Международната дебитна карта V PAY с чип осигурява гарантиран и защитен достъп до средства по лесен и удобен начин при транзакции на 295 хил. ATM-а и 5.8 млн. търговски обекта в Европа; Първоначалното издаване и преиздаване на картата след изтичане срока й на валидност е без такса; Валидността на картата е 5 години и е отбелязана върху лицевата й част като изтича в 24:00 ч. на последния ден на посочения месец. Олихвяване на Международна дебитна карта V PAY:: Лихвен процент – 1% лихва върху натрупаната в картата сметка, при сметки в BGN; Лихвеният процент по останалите карти в EUR, USD е както лихвата по разплащателни сметки; Период за олихвяване – годишно, в края на всяка календарна година; Лихвена база – 360/360.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

СИБАНК АД Ви предлага дебитна карта Visa Electron с местен или международен достъп, при изключително изгодни условия: безплатно издаване; да получавате Вашата заплата или други плащания по картовата си сметка; възможност за ползване на овърдрафт; с Visa Electron International могат да се извършват транзакции с чуждестранни Internet магазини SMS известие за всяка транзакция; Автоматично плащане на битови сметки – всеки месец може автоматично да заплащате битови сметки към повече от 40 търговци, в това число сметки за ток, вода, парно, телефони и др. – за повече информация, моля проверете тук; Да плащате стоки, услуги, данъци и режийни разходи в ИНТЕРНЕТ чрез системата ePay.bg. Месечно извлечение на адрес за кореспонденция; Изгодна лихва по картова сметка; Безплатна застраховка “ЗЛОПОЛУКА” със ЗПАД ДЗИ с покритие 1’000 лв за всеки картодържател Дебитна карта Visa Electron Ви предоставя следните удобства: Да теглите пари 24 часа в денонощието на банкомати в България с логото на Visa Electron, както и в чужбина, ако картата е с разрешен международен достъп. Да теглите пари от гише на банка. Избор на валута на картовата сметка между лева, евро и щатски долари. Да плащате стоки и услуги чрез всички ПОС терминални устройства, маркирани със знака на Visa Electron навсякъде в страната и чужбина, ако картата е с разрешен международен достъп Да проверите авоарите по картовата си сметка от банкомат или чрез SMS съобщение до определен номер.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Корпоративната VISA Electron на ПИБ е международна дебитна карта. Всяка операция с VISA Electron приключва само след електронна проверка на остатъка по сметката, независимо дали се плаща на ПОС устройство или се тегли в брой от банкомат. Това не позволява да се ползва сума, по-голяма от наличната по фирмената сметка. Теглене на пари в брой веднага щом имате нужда от тях: Служителите на фирмата Ви могат да теглят пари в брой, когато пожелаят. Управителят на фирмата може да определи дневния лимит по фирмените карти така, че да се теглят ежедневно достатъчно големи суми според нуждите на всеки отделен служител. С корпоративната карта VISA Electron и подписа на картодържателя могат да се теглят пари в брой на 250 000 банкови гишета по цял свят.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове