Кредитни карти

Реклама
Търсене

Дебитни карти

Всички младежи на възраст между 14 и 19 години могат да притежават младежка дебитна карта Maestro с чип, която предоставя основните възможности на стандартна международна дебитна карта Maestro с чип. С младежка дебитна карта с чип от ПИБ можете да: пазарувате в страната и чужбина; плащате в български сайтове в интернет чрез системата ePay.bg; теглите безплатно от банкомати на ПИБ; нареждате периодични плащания от картовата си сметка.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Бизнес дебитните карти Visa Business Electron и Maestro Business на Банка ДСК се издават в лева, евро и щатски долари. Те Ви дават възможност да оперирате със средствата по фирмената сметка по всяко време на денонощието, без да се налага да посещавате банков клон. Освен това средствата по сметката ще бъдат на Ваше разположение за финансови операции извън страната, както и по Интернет, което разширява перспективите пред Вашия бизнес. Колко ще ми струват? Издаване на бизнес дебитна карта Visa Business Electron/Maestro Business – безплатно Преиздаване на дебитна карта Visa Business Electron/Maestro Business при изтичане на срока на валидност – безплатно Месечна такса за основна карта – 2 лв. Месечна такса за допълнителна карта – 1 лв. Вашите предимства са: Можете да плащате стоки и услуги на ПОС на търговец без такса Можете да теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Maestro/Visa cash back Можете да плащате сметки за комунални услуги чрез банкомат С карта Visa Business Electron можете да плащате стоки и услуги без такса във всички Интернет сайтове, които приемат плащания с дебитни карти Visa Electron С карта Visa Business Electron можете да плащате поръчани по телефона или по пощата стоки и услуги Можете да издадете допълнителни карти на служители на Вашата фирма Можете да правите справка по сметката си на банкомат без такса Можете да променяте своя ПИН на банкомат на Банка ДСК без такса.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Всеки притежател на бизнес дебитна карта Maestro може теглите пари в брой от всеки банкомат в България и света, да получава средства от работни заплати, аванс, командировка, пътувания, както и да се възползва от всички допълнителни възможности, които картата предоставя.. Видове карти: корпоративна (управител) - издава се с пълен достъп за теглене от банкомати, плащане на стоки и услуги, плащане по интернет, достъп до салдото по сметката от банкомат. корпоративна (допълнителна) - издава се на служители на компанията към фирмената сметка и по нареждане на компанията – титуляр на сметката. Компанията е тази, която задава параметрите на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по фирмената сметка. Картодържателите на допълнителна карта Maestro могат да бъдат лица, навършили пълнолетие.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове