Кредитни карти

Реклама
Търсене

Кредитни карти

С международнaта картa Visa Classic / Visa Gold ­на MKB Unionbank вие: имате възможност да избирате между три валути – лева, евро, щатски долари; ползвате гратисен период до 45 дни при безкасово разплащане; средствата ви по картова разплащателна сметка се олихвяват на годишна база; можете да издадете допълнителни карти на вас или на ваши близки, в случай, че изберете карта с минимален неснижаем остатък; може да получавате директно вашата заплата или други доходи по картовата си сметка; можете да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или от ПОС-терминали, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола - навсякъде където е логото на VISA; получавате правото да ползвате безплатна медицинска пътническа застраховка при заплащане с банковата карта на туристически пакет (хотел, самолетен билет, наемане на автомобил и др.) или друга услуга, свързана с пътуване извън границите на България. Тя е с валидност 365 дни, като при подновяване на картата тя се подновява автоматично. Visa Classic / Visa Gold може да откриете като частно лице или фирма; Получавате безплатно месечно извлечение, отразяващо всички транзакции по картата ви. Извлечението може да получавате по електронна поща; Ползвате и следните предимства: безплатно откриване на сметка безплатно теглене на пари от картата на каса в MKB Unionbank (за карти с неснижаем остатък) безплатно активиране без първоначална такса за издаване на картата без такса за получаване на суми по картата без комисиона за плащане на стоки и услуги на ПОС-терминал при търговци в България и чужбина без такса за забава на плащане на дължими суми по месечно извлечение /за Visa Classic карти с предоставен кредит/. Валидност – 2 години, като след изтичането на срока банката подновява картата служебно. MKB Unionbank предлага следните видове карти: Visa Classic / Visa Gold с минимален неснижаем остатък; Visa Classic / Visa Gold с револвиращ кредит Максимален размер на кредита: За Visa Classic - до 6000 лева за граждани и до 25 000 лева за фирми. За Visa Gold - до 20 000 лева за граждани и до 50 000 лева за фирми. Видове обезпечения по международни карти Visa Classic с предоставен кредит: Запис на заповед Други обезпечения, приемливи съгласно правилата за кредитни сделки на банката. Сигурност при ползване на картата: картата е лична и името на картодържателя е изписано върху лицевата й страна; достъп до средствата по картата от банкомат е възможен след въвеждането на личния Ви ПИН, а транзакциите на ПОС-терминал се валидират чрез вашия подпис; можете да променяте Вашия ПИН по всяко време на банкомат (в България); в случай, че забравите своя ПИН-код, MKB Unionbank ще ви издаде нов; Банката извършва от Ваше име процедурите по оспорване на измамни транзакции с картата. Голям набор от застрахователни покрития: банката предоставя безплатно пътническа Застраховка Злополука и Заболяване при пътувания в цял свят, включваща 20 покрития. Тя се активира с покупката на туристически пакет или покупка с картата извън границите на страната (например закупуване на самолетен билет, резервация в хотел, рент а кар или покупка на шоколад с картата). Към полицата, предоставяна безплатно на клиентите се предлагат следните допълнително покрития за територията на България: Смърт от злополука и Пълна трайна загуба на трудоспособност. Тези покрития се активират след като използване на картата на устройство в страната.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

MasterCard ви предлага комфорт и безопасност на плащането в над 22 милиона обекта по целия свят. С избора на МasterCard Standard или МasterCard Goldот MKB Unionbank можете да разчитате на гъвкавост и свобода в плащанията при най-изгодни условия, както и на много допълнителни привилегии, на международен имидж и престиж. Параметри на кредитните карти MasterCard Максимален кредитен лимит по карти: MasterCard Standard за физически лица - 6 000 лева; МasterCard Gold за физически лица - 20 000 лева; По ваше желание можете да откриете кредитна карта със собствени средства (с минимален неснижаем остатък). Погасяване: Частично (револвираща карта) – минимална месечна погасителна вноска на падежна дата – 5% от сумата на извършените транзакции с картата + всички дължими такси и комисионни за предходен месец, мин. 20 лева; Пълно – 100 % погасителна вноска + всички дължими за предходен период такси и комисионни. Допълнителни предимства: Безплатна застраховка за всеки оправомощен държател, включваща 20 застрахователни покрития, валидни в България и чужбина. Застраховката се активира при използване на картата на АТМ или ПОС терминал; Безплатно месечно детайлно извлечение по е-mail; Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит; Достъп до кредитен лимит 24 часа/365 дни в годината; Гратисен период – до 45 дни; Револвиращ кредитен лимит.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка; Без такса при плащане чрез ПОС при търговец в страната и в чужбина; Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна карта; Без обезпечение; Фиксиран размер на месечната погасителна вноска по кредита;Възможност за ползване на собствени средства в допълнение към предоставения кредит; Дължите лихва само върху усвоения кредитен лимит, който не сте погасили в рамките на 45 дневния гратисен период;** Без такса за одобряване на кредитен лимит; Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”; Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”. Възможност за издаване на до две допълнителни карти, към разкритата Ви разплащателна сметка. (Допълнителна карта не може да бъде издадена на непълнолетно лице) Минимална погасителна вноска (МПВ) – фиксирана сума, която следва да осигурите за погасяване за ползване на кредитния лимит най – късно на последния ден от ГП**, за да може да продължите да ползвате свободния кредитен лимит. Гратисен период - Период, включващ дните от текущия ПКП (Период на клиентски плащания) и 15 календарни дни от следващия го по ред ПКП.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

VISA Classic е револвираща кредитна карта, която ви осигурява възможност за използване на кредитен лимит, предоставен от БАКБ. С картата можете бързо и лесно да правите онлайн разплащания, да пазарувате на POS терминали по света и у нас, да теглите пари от всеки банкомат в България и чужбина и да извършвате резервации онлайн, по електронна поща или по телефона. Картата предоставя максимална защита от злоупотреби, гарантирани от чип технологията. Сигурността за разплащания в интернет също е повишена, тъй като всички карти на БАКБ автоматично получават парола за сигурни плащания

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

VISA Gold е револвираща кредитна карта от по-висок клас, която може да ползвате за най-различни картови операции навсякъде по света. С нея можете бързо и лесно да правите онлайн разплащания, да пазарувате, плащайки на POS терминали, да теглите пари от всеки банкомат в България и чужбина и да извършвате резервации онлайн, по електронна поща или по телефона. Картата предоставя максимална защита от злоупотреби, гарантирани от чип технологията. Сигурността за разплащания в интернет също е повишена, тъй като всички карти на БАКБ автоматично получават парола за сигурни плащания.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

MasterCard ви предлага комфорт и безопасност на плащането в над 22 милиона обекта по целия свят. С избора на MasterCard Business от MKB Unionbank можете да разчитате на гъвкавост и свобода в плащанията при най-изгодни условия, както и на много допълнителни привилегии, на международен имидж и престиж. Параметри на кредитните карти MasterCard: Максимален кредитен лимит по карти: MasterCard Business за юридически лица - 50 000 лева. По ваше желание можете да откриете кредитна карта със собствени средства (с минимален неснижаем остатък). Погасяване: Частично (револвираща карта) – минимална месечна погасителна вноска на падежна дата – 5% от сумата на извършените транзакции с картата + всички дължими такси и комисионни за предходен месец, мин. 20 лева; Пълно – 100 % погасителна вноска + всички дължими за предходен период такси и комисионни. Допълнителни предимства: Безплатна застраховка за всеки оправомощен държател, включваща 20 застрахователни покрития, валидни в България и чужбина. Застраховката се активира при използване на картата на АТМ или ПОС терминал; Безплатно месечно детайлно извлечение по е-mail; Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит; Достъп до кредитен лимит 24 часа/365 дни в годината; Гратисен период – до 45 дни; Револвиращ кредитен лимит.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка; Без такса за закриване на разплащателна сметка; Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна стандартна кредитна карта MasterCard; Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”; Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”; Възможност за издаване на повече от една допълнителна карта по една разплащателна сметка. Допълнителната карта може да бъде издадена и на непълнолетно физическо лице, низходящо от първа степен на титуляря на разплащателната сметка.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка; Без такса за закриване на разплащателна сметка; Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна златна кредитна карта MasterCard; Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”; Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”; Възможност за издаване на повече от една допълнителна карта по една разплащателна сметка. Допълнителната карта може да бъде издадена и на непълнолетно физическо лице, низходящо от първа степен на титуляря на разплащателната сметка; Безплатна застраховка срещу злополука при пътуване в чужбина.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Специално разработена за българския потребител, Златна кредитна карта American Express Ви редлага уникални условия: възможност за ползване на безлихвен гратисен период до 55 дни без допълнителни такси за обслужване най-щедрата Програма за лоялност MyRewards American Express Selects – програма за специални предложения и отстъпки в избрани търговски обекти в България и по света 24 часово обслужване, 7 дни в седмицата оказване на съдействие при пътуване в чужбина в над 2 200 туристически офиси в целия свят револвиращ кредитен лимит променлив годишен лихвен процент при покупки - 16,9% (1,4% месечна лихва) променлив годишен лихвен процент при теглене на пари в брой – 16,9% (1,4% месечна лихва) такса за отпускане на кредит - 120 лева годишна такса за обслужване на карта (начислява се след изтичане на всеки едногодишен период от сключване на Договора) - 120 лева Застрахователен пакет: медицински разноски вследствие на злополука в чужбина с лимит на отговорност 150 000 евро застраховка при покупки – покритие на щети в случай на кражба с взлом или случайна повреда на закупените стоки за период до 90 дни след датата на покупката застраховка при смърт или трайна загуба на трудоспособност – вследствие на злополука в чужбина застраховка за неудобства при пътуване в чужбина - специфична допълнителна услуга, която покрива непредвидени разходи от първа необходимост в случаи на закъснял полет и пропусната връзка, забавен или изгубен багаж. безплатна Пътна помощ – покритие на разходи за репартиране на аварирало МПС при пътно-транспортно произшествие, настъпило в България.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Считано от 05.11.2012 г., са изменени Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България“ АД за издаване и използване на кредитни карти. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център. Измененията влизат в сила при условията и реда на чл. 22.2 от действащите Общи условия. За Ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени или ново добавени спрямо действащите Общи условия: - 1.2.1.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 4.3.;7.6.; 8a.5.; 11.13.; 12.1.; 12.3.; 12.4.; 12.5.; 14.8.; 16.1.; 17.1.; 17.3.;1 7.4.; 18.2.; Възползвайте се от предимствата на кредитнa карта Visa: Възможност за покупки на равни месечни вноски в над 5 000 търговски обекта чрез ПОС терминал. на Пощенска банка С кредитната карта винаги имате пари подръка за важните за Вас покупки С кредитна карта Visa можeте да: Пазарувате в над 17 000 търговски обекта в България и над 24 млн. търговски обекта по света Теглите пари в брой до пълния размер на кредитния си лимит чрез над 1 млн. банкомата в цял свят Пазарувате в Интернет. Ползвате безлихвен гратисен период до 50 дни при покупки. Извършвате покупки на равни месечни вноски на ПОС терминали на банката Определяте сами срока на изплащане и размера на месечната си вноска Погасите едва 5% от дължимата сума, но не по-малко от 20 лв.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове