Кредитни карти

Реклама
Търсене

Кредитни карти

Банка Пиреос България издава кредитни карти Visa и MasterCard срещу открит депозит в банката. Кредитният лимит по картата се определя в зависимост от сумата на депозираните средства и може да достигне до 90% от депозита. Притежателите на кредитна карта, издадена от Банка Пиреос могат да: Заплащат стоки и услуги в търговски обекти в цял свят обозначени с логото на Visa/MasterCard " Извършват покупки в интернет без представяне на картата Ползват безлихвен гратисен период до 45 дни Теглят пари в брой от банкомат или в банков офис Правят резервации за хотел, рент-а-кар и др. Условия по кредитна карта със залог на парични средства: Максимален кредитен лимит Стандартна карта - до 10 000 лв. Златна карта - до 50 000 лв. Годишна такса Стандартна карта - 50 лв. Златна карта - 100 лв. Годишна лихва за покупки и теглене в брой 13.00% Минимална месечна вноска 5%, мин. 20 лв. Заплащане на стоки и услуги Без такса Гратисен период при покупка до 45 дни Теглене на пари в брой: От банкомат в страната и чужбина От ПОС терминал в страната и чужбина 3%, мин. 5 лв. 3%, мин. 8 лв. Други такси съгласно Тарифата на банката. Обезпечение:Залог на парични средства по депозит в лева, евро или щатски долари открит в банката ГПР 17,42%, изчислен на база примерна стойност на покупка 3 000 лева, погасявана на 12 равни месечни вноски, при договорен лихвен процент и дължими такси за стандартна кредитна карта. ГПР 15,95%, изчислен на база примерна стойност на покупка 10 000 лева, погасявана на 12 равни месечни вноски, при договорен лихвен процент и дължими такси за златна кредитна карта.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Международната карта American Express е основно платежно средство за хора, които прекарват голяма част от времето си в туристически или бизнес-пътувания. Непрекъснато се увеличава броят на търговците, които приемат тази карта. Вие можете да платите както за хотелска резервация или самолетен билет, така и в хилядите търговски обекти, които приемат тази карта. Международната карта American Express, издадена в щатски долари или евро Ви предлага свободата да харчите във всякаква валута, навсякъде по света. Месечният Ви лимит е до размера на гаранционния депозит, който предварително е уреден с банката. Сумата, внесена като гаранционен депозит, се олихвява с лихвата на 6-месечен срочен депозит.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

ОББ - Глобул ко-брандирана кредитна карта MastercardКредитната карта, която намалява сметката ви за мобилен телефон! Спестете до 60 лева от разговорите си като абонат на Globul Какво представлява ко-брандирана кредитна карта MasterCard? Ко-брандираната кредитна карта е съвместен продукт, резултат от сътрудничеството между финансова институция (ОББ) и мобилен оператор(GloBul) Ко-брандираната карта е стандартна кредитна карта MasterCard Международна кредитна карта, която Ви дава възможност да разполагате с допълнителни средства за Вашите всекидневни нужди до определен от Банката кредитен лимит За издаването на кредитна карта не се изисква поддържането на неснижаем остатък или блокирана сума Предназначение: Покупки в търговски обекти – магазини, ресторанти, хотели, агенции и други (в България и в чужбина) Покупки на равни вноски от търговски вериги, партньори на ОББ Теглене на пари от банкомат (в България и в чужбина) Теглене на пари в банкови клонове (в България и в чужбина) Покупки по интернет Картата се приема за разплащане на устройства или в търговски обекти, където има стикер с лого на съответната картова организация ( MasterCard)

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Кредитните карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, обслужвани от собствения картов център на Банката, Ви предлагат всичко, за което сте си мечтали. Те Ви дават свободата да разполагате със средства, винаги когато са Ви необходими, да се разплащате бързо, лесно и изгодно. Вие можете да избирате между два вида кредитни карти, носещи логото на MasterCard или VISA – най-популярните марки в света при картовите разплащания: MasterCard Galaxy – стандартната кредитна карта на MasterCard (MasterCard Standard). VISA Galaxy – класическата кредитна карта на VISA (VISA Classic). С кредитните карти MasterCard Galaxy/VISA Galaxy Вие имате възможност да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола, да резервирате и платите самолетни билети. Имате само едно задължение – всеки месец, в рамките на 15 дни след месечната падежна дата да погасявате определена минимална сума, представляваща 2% от задължението Ви към падежната дата и посочена в месечното Ви извлечение. Месечната падежна дата е: 10-о число на месеца – за кредитни карти MasterCard Galaxy. 20-о число на месеца – за кредитни карти VISA Galaxy. Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване Разполагате със средства по всяко време, навсякъде по света Имате възможност да избирате между три валути – лева, евро, щатски долари Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита Гратисен период – до 45 дни Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице Чип картите осигуряват по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Поръчайте сега своята кредитна карта! Позвънете сега на телефон 0800 15015! От 9 до 21 часа! Всеки делничен ден! Номерът е валиден в цялата страна. Операторите на ОББ ще изпълнят вместо Вас рутинните операции по кандидатстване, а нашите куриери ще Ви донесат за подпис документите на избраното от Вас място - у дома или във Вашия офис! Кредитната карта ще получите в избрания от Вас клон на ОББ! Променете стандарта си с кредитните карти VISA и MasterCard на ОББ! Какво представлява новата кредитна карта на ОББ? Международна кредитна карта, която Ви дава възможност да разполагате с допълнителни средства за Вашите всекидневни нужди до определен от Банката кредитен лимит. За издаването на кредитна карта не се изисква поддържането на неснижаем остатък или блокирана сума. Покупки в търговски обекти – магазини, ресторанти, хотели, агенции и други (в България и в чужбина) Покупки на равни вноски от търговски вериги, партньори на ОББ. Теглене на пари от банкомат (в България и в чужбина) Теглене на пари в банкови клонове (в България и в чужбина) Покупки по интернет

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Банка Пиреос издава кредитни карти Visa Classic и MasterCard Standard с кредитен лимит до 10,000 лева. Заплащате стоки и услуги в търговски обекти обозначени с логото на VISA / MASTERCARD. Извършвате покупки в интернет и други без представяне на картата. Теглите пари в брой от банкомат или в банков офис. Направите резервация за хотел, рент-а-кар и др. Кредитните карти Visa и MasterCard Ви дават следните предимства: Приемат се за разплащане на стоки и услуги навсякъде по света Разполагате с пари в брой, до пълния размер на кредитния лимит Ползвате безлихвен гратисен период до 45 дни Правите минимално месечно погасително плащане - 5% от общо дължимата сума Получавате 24 часа, 7 дни в седмицата обслужване на тел. : 0700 12 002 Във всеки клон на Банка Пиреос при предоставяне на попълнено Заявление и копие от лична карта На тел. 0700 12002 оператор ще попълни заявлението Ви. Условия за издаване и ползване: Такси за обслужване: Издаване на карта 0 BGN. Годишна такса за основна карта 50 BGN. Годишна такса за допълнителна карта 25 BGN. Заплащане на стоки и услуги 0 BGN. Теглене на пари в брой от банкомат в България и чужбина 3%, мин. 5 BGN. Теглене на пари в брой в офис в България и чужбина 3%, мин. 8 BGN. Годишен лихвен % при покупки и теглене на суми в брой 18 % ГПР 23,38%, изчислен на база примерна стойност на покупка 3 000 лева, погасявана на 12 равни месечни вноски, при договорен лихвен процент и дължими такси.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

СИБАНК предлага на своите клиенти Револвираща международна кредитна карта MasterCard или Visa Classic с гратисен период, предназначена за плащане на стоки и услуги или теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ и/или ПОС и електронна търговия чрез Интернет. Международната револвираща кредитна карта с гратисен период се предоставя при следните параметри: Валута на кредитният лимит – лева. Стандартни кредитни карти - MasterCard Standard или Visa Classic с чип; Златни кредитни карти - MasterCard Gold Максимален срок на ползване/усвояване на кредитния лимит – 24 месеца с възможност за служебно продължаване по инициатива на Банката Максимален срок за издължаване на кредитния лимит – 26 месеца. Гратисен период - до 45 дни, важи както за плащане в търговски обекти, така и за теглене на пари в брой. Гратисният период важи за всички транзакции, осчетоводени от 1-во число от месеца, до 15-то число на следващия месец. Начин на усвояване – чрез банкова карта; Обезпечение - без обезпечение или залог на финансов актив, блокиран по сметка в СИБАНК Размер на кредитният лимит, съобразно вида на картата и обезпечението: кредитен лимит без обезпечение: MasterCard Standard и Visa Classic с чип - мин. 1’000 лв. - макс. 10’000 лв. MasterCard Gold - мин. 10’ 000 лв. - макс. 20’000 лв. кредитен лимит, обезпечен със залог на финансов актив: MasterCard Standard и Visa Classic с чип - мин.1’000 лв. - макс. до 90% от размера на депозита, когато обезпечението е в лева или евро и макс. до 80% от размера на депозита, когато обезпечението е в щатски долари; MasterCard Gold - мин. 10’000 лв. – макс. до 90% от размера на депозита, когато обезпечението е в лева или евро и макс. до 80% от размера на депозита, когато обезпечението е в щатски долари.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Единствено тук можете да намерите всички оферти за кредитни карти, предлагани на българския пазар. Можете да избирате между национална и международна кредитна карта в EUR или USD и между револвираща и чардж кредитна карта. Попълнете с необходимите параметри поместената в ляво форма, и желаната от вас информацията ще бъде представена в удобна сравнителна таблица, която да улесни Вашият избор. МОИТЕ ПАРИ ви дава още възможност да кандидатствате директно за кредитните карти, предоставяни от нашите партньори.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

iCARD MasterCard Classic е международна кредитна карта, предназначена за активни и модерни хора, които обичат да пазаруват, да пътуват и да се наслаждават на живота по нов и интерактивен начин.

Интеркарт Файнанс АДwww.icard.bg »

Присъединете се към милионите хора, които използват и се доверяват на Visa всеки ден. СИБАНК Ви предлага: Приета по целия свят, удобна и надеждна карта – Можете да използвате Вашата Visa Classic карта в 24 милиона магазини, хотели, ресторанти и т.н., в 160 държави Избор на валута на картовата сметка – лева, евро или долари. Отложено плащане на задълженията (кредит) и високи лимити за ползване; Автоматично превалутиране при транзакции – плащате в местната валута на страната, а сумите се конвертират във валутата на сметката; SMS – известие за всяка транзакция с картата; Безплатна международна пътническа и медицинска застраховка с покритие до 30 000 евро; СИБАНК осигурява полезни привилегии за пътуващите – отстъпки в над 80 000 хотела и rent-a- car агенции, както и уникална система за проследяване на загубен багаж на летища, чрез Priority Traveller. Предимствата на това да платиш директно с Visa Classic Ако използваш твоята карта Visa Classic основно, за да теглиш пари в брой, помисли пак. Твоята карта Visa е също сигурен и удобен начин да платиш за всякакви покупки. Широко покритие - Visa Classic се приема във всички големи търговски обекти и в повечето супермаркети, бензиностанции и търговски центрове. 0% такса - Плащай с твоята карта Visa Classic в търговските обекти, за да избегнеш таксата, която тегленето на АТМ налага. Удобство - Имаш незабавен достъп до твоите средства, така не губиш време пo банкомати и парите ти са на сигурно място. Благодарение на услугата Visa cash back , дори можеш да изтеглиш пари в брой, докато си плащаш покупките.

СИБАНКwww.cibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове