Кредитни карти

Реклама
Търсене

Кредитни карти

C бизнес кредитна карта VISA с чип можете да осъществявате плащания, свързани с Вашата дейност, да покриват разноските при бизнес пътувания, да разполагате с повече средства навсякъде по света 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и още много допълнителни възможности.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

C бизнес кредитна карта MasterCard с чип можете да осъществявате плащания, свързани с Вашата дейност, да покриват разноските при бизнес пътувания, да разполагате с повече средства навсякъде по света 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и още много допълнителни възможности.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Всички притежатели на кредитна карта ОББ Visa Business могат да се възползват от новата програма на Visa International и International Travel Partnership (ITP) осигуряваща специални преференции при пътувания в България и чужбина. Програмата за резервация на хотели на ITP е достъпна през Интернет. Използвайки онлайн система за резервация картодържателите притежаващи ОББ VISA Business могат да получат до 40% отстъпка от стандартните цени в хотели от световноизвестни вериги като Hilton Hotels Worldwide, Marriott Worldwide, Best Western International, Millennium Copthorne, Corus & Regal Hotels, Starcrown Hotels – London, SRS World Hotels и други. Програмата дава възможност да организирате своя престой лесно и бързо. Необходимо е само да посетите специално създадената Интернет страница www.visa.itptravel.net, където по зададени от Вас параметри, в рамките на няколко секунди ще получите най-добри предложения за престой в хотел.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

С новата кредитна карта DSK MaxiCard Вие получавате уникалната възможност да пазарувате разсрочено без ЛИХВА и БЕЗ ГОДИШНА ТАКСА при търговските партньори в България на Банка ДСК. Това са всички търговски обекти, в които има стикер с логото на DSK MaxiCаrd. Възползвайте се от предимството в рамките на лимита да обслужвате едновременно няколко БЕЗЛИХВЕНИ покупки на вноски включително и в различни търговски обекти, както и да извършвате всички останали стандартни операции с картата в страната и чужбина: Теглене на пари от банкомат; Теглене на пари в банкови клонове; Плащания във всички търговски обекти, в които се приемат плащания с карти с логото на Visa; Смяна на ПИН на банкомат на Банка ДСК. Имате само едно задължение - всеки месец на 20 число се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Вие разполагате с 15 календарни дни след падежна дата, за да внесете минималната сума за револвиране. Минималната сума за револвиране представлява по-малката сума от: 2 % върху цялото задължение; Сумата на месечните вноски по всяка една покупка на изплащане. Кредитен лимит – от 100 до 7 000 лева. Без обезпечение, като за лимит до 1 000 лв. не се извършва анализ на доходите. За лимит над 1 000 лв., без обезпечение, необходимо е единствено да представите удостоверение за доход.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

С тази карта Вие имате достъп до Вашите средства 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 356 дни в годината. Не носите пари в брой, а върху наличността по картовата сметка получавате лихва. Чрез Международните Фирмени Кредитни Карти Eurocard/MasterCard и VISA на ОББ, с открита към нея фирмена картова разплащателна сметка във валута, можете да плащате безкасово за стоки и услуги (на терминални устройства ПОС) и да теглите пари в брой (от терминални устройства АТМ) както на територията на Република България, така и в чужбина. Тази карта Ви позволява ефективно да разделите личните си от фирмените приходи и разходи като плащате директно на POS - терминал при други търговци или Ваши доставчици на материали, стоки и услуги в цялата страна и в чужбина. Освен присъствено, с тази карта Вие може да извършвате плащания на търговци и от разстояние – по телефон, поща или Интернет. получавате платежни преводи по доставените от Вас стоки и услуги директно по Вашата картова сметка. Получавате безплатна международна комплексна пътническа застраховка, която Ви осигурява покритие по щети, заболявания или други неудобства възникнали в чужбина. По същата сметка, можете да поръчвате допълнителни карти за членове на фирмата лимитите, по които определяте Вие. Получавате детайлно месечно извлечение за транзакциите по картовата сметка. Картата е лична и върху лицевата и страна са изписани и името на фирмата, и името на картодържателя. Достъп до средствата по картата е възможен само след въвеждането на личния Ви PIN. Можете да променяте Вашият PIN по всяко време на банкомат. Ако забравите своя PIN, ОББ ще Ви издаде нов ПИН. Ако картата бъде изгубена или открадната, това трябва да се съобщи веднага в Картов Център на ОББ, за да бъде блокирана.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Чрез международната си дебитна карта ОББ Ви предоставя следните възможности и предимства Възможност да заплащате за закупени стоки и услуги директно при търговеца Достъп до Вашите средства от множество алтернативни канали: на банкомат, 24 часа на ден, 365 дни в годината, както в страната, така и в чужбина на гише, от всеки клон на ОББ в страната чрез защитения канал за електронно банкиране на ОББ, който дава възможност за различни операции със сметката свързана към картата Ви (преводи, погасяване на задължения по кредитни карти в ОББ, проверка на баланс, търговия с ценни книжа на Българската Фондова Борса и др.) Възможност да получавате Вашата заплата, стипендия или пенсия директно по Вашата картова сметка Получавате преференциални лихви по продуктите на банката за физически лица при превод на работна заплата или пенсия по сметка в ОББ Възможност за вноски в брой на определени банкомати на ОББ Възможност за плащане на комунални услуги от картовата сметка Възможност за ползване на овърдрафт (кредит от Банката) в размер до 3 работни заплати, ако получавате трудовото си възнаграждение по сметката на картата Възможност за контролиран достъп до средствата по сметката, към която е свързана Вашата карта за членове на семейството или приятели, чрез издаване на допълнителни карти лимитите, по които определяте Вие Възможност за свързване на втора (допълнителна) сметка по картата (с възможност за трансфер на средства към и от основната сметка на банкомат) Cash back – можете да получите пари в брой с Вашата VISA Еlectron или Maestro, когато плащате в супермаркет, търговски обект или бензиностанция Възможност за ползване на Застрахователен пакет „Защита на картодържателят” Много добре развита мрежа от банкомати /АТМ/ на територията на цялата страна

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Преференциална лихва за първите 3 месеца - само 0,57% месечно; Преференциална лихва от 10% за карти обезпечени с депозит , застраховка "Живот" в евро или щ. долари, или средства по лични осигурителни вноски в Доброволен Пенсионен Фонд Алианц България АД в евро или щ. долари; Бонус Алианц Детство. Още няколко причини да изберете револвиращата кредитна карта на Алианц Банк България: без такса за плащане с картата в цял свят! разполагате с кредитен лимит до 20 000 лв.; не поддържате собствени средства по картата; ползвате до 45 дни гратисен период; безплатни SMS уведомления за дължимите суми; изгодни и ясни условия за ползване, без скрити такси. Какви са предимствата на РЕВОЛВИРАЩАТА кредитна карта на Алианц Банк България? от изразходваните с картата суми, покривате само т.нар. минимална погасителна вноска – до 15-то число на месеца след транзакцията; цялото задължение можете да погасите до 2 години; Погасените суми увеличават автоматично разполагаемия лимит.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Банка Пиреос съвместно със "Св. София Голф клуб & СПА" създадоха уникална за българския пазар ко-брандирана златна кредитна карта Piraeus Visa Golf. Piraeus Visa Golf от Банка Пиреос е първата на пазара кредитна карта в ограничен тираж, специално предназначена за членове на "Св. София Голф клуб & СПА" и изцяло съобразена с високите им изисквания за качество и сигурност. Параметри на Piraeus Visa Golf: Кредитен лимит До 50 000 лв Годишна такса (основна карта) 249 лв. Годишна такса (допълнителна карта) 119 лв. Годишна лихва за покупки и теглене в брой 11.75% Гратисен период за покупки До 45 дни Минимална месечна вноска 5%, мин. 20 лв. Заплащане на стоки и услуги Без такса Теглене на пари в брой: От банкомат в страната и чужбина От ПОС терминал в страната и чужбина 3%, мин. 5 лв. 3%, мин. 8 лв. Други такси съгласно Тарифата на банката. Притежателите на Piraeus Visa Golf ползват преференциални условия от Банка Пиреос по жилищни кредити и лизинг на автомобили, както и възможност за ползване на услугите на личен банкер и специални отстъпки осигурени от голф клуб "Света София" - отстъпка от годишната такса за членство в клуба, отстъпка от пътните пакети за турнири, отстъпка в ресторанта на клуба, SPA центъра и в специализирания магазин за голф принадлежности.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Предимства на Револвиращата кредитна карта Visa Classic и МasterCard Standard Револвиращ кредитен лимит без поръчители, без гаранционен депозит и неснижаем остатък по картата; Не е необходимо да се покрива изцяло изразходвания кредитен лимит - плащане само на минимална фиксирана сума всеки месец; Без такса за първоначално издаване и преиздаване на кредитната карта след изтичане срока й на валидност; Безплатна Застраховка „Пътуване в чужбина” от Ей Ай Джи България Застрахователно и Презастрахователно Дружество Възможност за участия в кампании и томболи (организирани съвместно с Visa и MasterCard за издаване и използване на картата). Гарантирано удобство:

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

iCARD MasterCard Platinum е бутикова международна кредитна карта, предназначена за избран кръг от хора, които имат високи изисквания към стила и личното отношение в обслужването и държат на привилегиите и услугите, които не се предлагат от другите видове карти.

Интеркарт Файнанс АДwww.icard.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове